Web stranica DKR – Njemački centar za robotiku

Korištene tehnologije:

  • HTML
  • CSS
  • Bootstrap
  • WordPress